Halaman Permainan Komputer Affendi - Pindahan Wang

Pengiriman Wang melalui Pindahan ATM Maybank

Pengiriman wang boleh dilakukan melalui pindahan wang di kaunter ATM (Automated Teller Machine). Ia boleh dipindahkan ke akaun Maybank bernombor 112183183268.

Setelah pengiriman anda diterima , 5 permainan asal akan dihantar ke kotak email anda menerusi sisipan (Attachment). Harga untuk 5 permainan asal tersebut ialah RM 20.00.
Sila isi kotak kosong dibawah dan klik pada OK setelah ruangan dipenuhkan.

Nama Anda :

Alamat Email Anda :

Tarikh Pindahan Wang Melalui ATM Akan Dilakukan :

Masa Pindahan Wang Melalui ATM Akan Dilakukan :

Jumlah Wang Yang Akan Dipindahkan :
RM 20.00

Wang Perlu Dipindahkan ke Akaun :
112183183268 (Maybank)
Nama Pemegang Akaun :
Khairul Affendi bin Aidin

Setelah kiriman diterima

Setelah kiriman diterima, 5 permainan seperti berikut akan dihantar kekotak email anda.

    1. Susunan Segi
    2. Tetris Nombor
    3. Timang Bola
    4. Congak & Jawab
    5. 5 Padanan abjad

Pastikan email anda dapat menerima (menyokong) penghantaran menerusi sisipan fail (Attachment) seperti Hotmail.

Sekiranya anda mahu supaya permainan-permainan tersebut dihantar terus ke alamat rumah anda sila klik disini

Make your own free website on Tripod.com