Halaman Permainan Komputer Affendi - Pindahan Wang

Pengiriman Wang melalui Pindahan ATM Maybank

Pengiriman wang boleh dilakukan melalui pindahan wang di kaunter ATM (Automated Teller Machine). Ia boleh dipindahkan ke akaun Maybank bernombor 112183183268.

Setelah pengiriman anda diterima , 5 permainan asal akan dihantar ke alamat rumah anda.Pastikan alamat surat menyurat yang tepat diberikan dalam borang dibawah. Harga untuk 5 permainan asal tersebut ialah RM 25.00.
Sila isi kotak kosong dibawah dan klik pada OK setelah ruangan dipenuhkan.

Nama Anda :

Alamat Email Anda :

Alamat Surat Menyurat : :

Tarikh Pindahan Wang Melalui ATM Akan Dilakukan :

Masa Pindahan Wang Melalui ATM Akan Dilakukan :

Jumlah Wang Yang Akan Dipindahkan :
RM 25.00

Wang Perlu Dipindahkan ke Akaun :
112183183268 (Maybank)
Nama Pemegang Akaun :
Khairul Affendi bin Aidin

Setelah kiriman diterima

Setelah kiriman diterima, 5 permainan seperti berikut akan dihantar ke alamat rumah anda. Setiap satu akan disertakan dengan disket masing-masing beserta manual.

    1. Susunan Segi
    2. Tetris Nombor
    3. Timang Bola
    4. Congak & Jawab
    5. 5 Padanan abjad

Pastikan alamat yang diberikan betul dan tepat. Penghantaran disket-disket tersebut akan dilakukan secara pos berdaftar.

Sekiranya anda mahu supaya permainan-permainan tersebut dihantar ke kotak email sila klik disini. Ia lebih murah.

Make your own free website on Tripod.com